Konsultacije

Konsultacije sa eksperticama, okupljenim oko inicijative Liderke.ba, fokus stavljaju na strateški razvoj žena liderki, timova i organizacija koje vode žene, podstičući ih na odgovoran pristup, relevatnosti i dugotrajan uticaj.

Naš transformacijski konsultanski pristup daje organizacijama, inicijativama, timovima predvođenim ženama, praktično znanje, inspirativne primjere i konkretne alate da se vizije, ideje i ciljevi pretvore u akciju i rezultate.

 • Uspjeh po mojim pravilima
 • Moć govora tijela
 • Emocionalna inteligencija- ključ uspjeha
 • Socijalna otpornost- moj štit I moja krila
 • Tvoj X faktor za uspjeh
 • Reputacija I brendiranje
 • Kampanja (online/ na terenu)
 • Žene liderke – od A do Ž
 • Privilegije moći I vaša uloga
 • Pronađi svoje korijenje
 • Moja misija
 • Vrijednosti u koje vjeruješ
 • Harmonija tijela I uma
 • Svjesno disanje
 • Otkrij svoju svrhu
 • Izvan sopstvenih granica
 • Vizualizacija I meditacija
 • Ponovno povezivanje sa sobom
 • Vještine javnog nastupa
 • Pitch-uj savršeno
 • Autentičan stav I glas
 • Efektno komuniciranje
 • Vještine kriznog komuniciranja
 • Vještine intervjua
 • Mediji I PR
 • Medijska pismenost, provjera informacija I post-istina
 • Digitalni marketing
 • Pet načina za bolju podršku liderkama
 • Lobiranje koje vrijedi- vještine, tajne i tehnike
 • Doradite svoju ideju- pogađaš li u metu?
 • Holistička strategija za građanski angažman
 • Odbacivanje šablona: Ulaganje u novu generaciju lidera
 • Pretvori svoje konkurente u saveznike
 • Mentorstvo I treniranje- više od vještine komuniciranja
 • Design Thinking
 • Ključ za inluzivno liderstvo
 • Upoznaj svoj tim
 • Naša snaga, liderski stil I uloga timova
 • Samostalan rad u timu
 • Kako uključiti Milenijalace i Generaciju Z
 • Međugeneracijska saradnja: Kako kreirati uspješno mjesto za rad
 • Uslovi za kreiranje kulture na radnom mjestu koja promoviše različitost I inkluzivnost
 • Zajednički interes svih zaposlenih – Šta je tu za mene?
 • Trebaš novac za svoju biznis ideju? Razmisli ponovo.
 • Kako uključiti netradicionalne glasače na duge staze
 • Osnove agilnog upravljanja projektima
 • Liderstvo koje donosi promjene I odgovornost
 • Krizni menadžment
POVEŽI SE SA LIDERKAMA